Op weg naar de kunst

Bestel hier onze: Gids naar Nederlandse musea Op weg naar de kunst

bespreekt de eigen collectie van musea in Nederland en elders.

FLEVOLAND: LANDART 3

Zonne- en Winterwende in de polder
Nog steeds zijn er mensen die grote waarde hechten aan de Zonnewende op 21 juni. Er wordt gefeest en gezongen bij opkomt van de zon, zo rond 5 uur. In Scandinavië,  het Verenigd Koninkrijk en elders worden midzomernachtfeesten gehouden. Tijdens de zonnewende in juni staat de Noordpool meer naar de zon gericht dan op welke andere dag van het jaar dan ook. Dit moment heeft al sinds de oudheid extra betekenis voor de mensen, het wordt magisch genoemd. Sinds 1977 staat tussen Lelystad en Swifterband in Flevoland het Observatorium van de Amerikaanse kunstenaar Robert Morris. De zonsopgang van 21 juni, maar ook de Winterwende op 21 december en de zonsopgangen van 21 maart en 21 september zijn van betekenis voor de beleving van dit kunstwerk van Land Art Flevoland. Ze zijn gemarkeerd in het landschap.
Lees verder »