Op weg naar de kunst

bespreekt de eigen collectie van musea in Nederland en elders.

Leiden, Museum De Lakenhal: de collectie

Integer en verrassend
De Lakenhal is een stedelijk museum dat aandacht schenkt aan de geschiedenis van de stad. Tegelijkertijd werkten er belangrijke kunstenaars of werden er, zoals Lucas van Leyden, Jan van Goyen, Jan Steen en Willem van der Velde, geboren. De beroemdste was echter Rembrandt, de zoon van de molenaar, en lange tijd ook diens vriend en concurrent Jan Lievens. Als er in je stad zulke bekende kunstenaars hebben gewoond en soms ook enige tijd hebben gewerkt, kan dit een behoorlijke opsteker voor je collectie zijn. Daarnaast was Leiden jarenlang de producent van het Leidse Laken, een prachtige stevige wollen stof.

Lees verder »

Leiden, Museum De Lakenhal

Leids Museum De Lakenhal wil inspireren
Denk je aan Leiden, dan denk je aan de universiteit, het beleg en het ontzet op 3 oktober 1574 en misschien aan het zwarte Leidse laken waarin de rijke burgerij vaak gekleed gaat op de portretten van Rembrandt, Hals en andere schilders uit de Gouden Eeuw. Het was een bizonder duurzame en dus dure stof. In de ‘Laecken Halle’ werd in de 17e-eeuw het laken gekeurd en verhandeld. In de 19e-eeuw is het gebouw een museum geworden. Het museum De Lakenhal was eigenlijk niet zo bekend. Dit gaat ongetwijfeld veranderen na de heropening. Het museum is verbouwd, gerestaureerd en uitgebreid zonder budgetoverschrijding. Dat alleen al is een kunststuk. Hieronder volgt een eerste kleine impressie, eerder van het gebouw dan van de collecties.

Lees verder »

Haarlem: Frans Hals Museum

Haarlemse helden vereend
De geschiedenis van de stedelijke kunstcollectie van Haarlem begint in 1581 als de Staten Generaal de stad toestemming geeft alle katholieke gebouwen en bezittingen, dus ook de kunst, te confisqueren. Door dit besluit bleven belangrijke kunstwerken van onder meer Jan van Scorel en Maarten van Heemskerck in de stad. Sterker nog, men bouwde gelijktijdig een collectie actuele kunst op door opdrachten te geven aan belangrijke Haarlemse kunstenaars als Cornelis Cornelisz van Haarlem. Jarenlang werd die collectie getoond zowel in het raadhuis aan de Grote Markt, als ook er achter in het Prinsenhof, waar nu het Stedelijk Gymnasium zit, dat echter indertijd bij het stadhuis hoorde. 

Lees verder »

‘s Heerenberg, Kasteel Huis Bergh

Kasteel Huis Bergh
Aan het einde van de zomer maken we vaak een meerdaagse fietstocht. Kristoffel zet nauwkeurig de weg uit via het inmiddels goed ontwikkelde knooppunten systeem. Ik krijg een briefje met nummers op mijn stuur en hup daar gaan we. Nu zouden we niet verkeerd moeten kunnen rijden. Die keer zat ik op kop en nam een pittige heuvel in het Gelderse achterland. Op twee derde was duidelijk: dit was NIET de goede weg.
Gelukkig naar later bleek, want we deden wel een van de leukste ontdekkingen tijdens een fietstocht. Plotseling zagen we een kasteel dat je kinderen gunt als je hen een sprookje vertelt. Prachtig. Er liep een vrouw met een hond die vertelde dat dit Huis Bergh was met een prachtige kunstverzameling. “Professor Van Os, u weet wel, die van de televisie en het Rijksmuseum -let op de volgorde- is erbij betrokken.”

Lees verder »

Dordrecht, Dordrechts Museum 1

Een vrolijk museum voor iedereen
Ben je ooit in Dordrecht geweest om het museum te zien? Nog niet…. dan is het een goed idee zo snel mogelijk op weg te gaan. Hun eigen collectie wordt door een bijzondere, liefdevolle en vrolijke presentatie extra de moeite waard. Misschien is het een verrassing te ontdekken dat Albert Cuyp (1620-1691) en Ferdinand Bol (1616-1680) geen Amsterdammers zijn. Je leert hier op een bijna achteloze manier dat ze allebei uit Dordrecht kwamen. Bol ging weliswaar naar Amsterdam. Hij  werd een belangrijke leerling van Rembrandt, trouwde een rijke vrouw en hoorde daardoor bij de notabelen van de stad. Albert Cuyp bleef in Dordt, hij was telg van een schilders-familie. Zijn werk wordt hier gecombineerd met schilderijen van zijn vader.
Je hoeft bij een bezoek aan dit museum geen voorkennis te hebben, maar je kunt er wel verdieping vinden. Wie kennis heeft, vindt hier onverwachte details. Wil je alleen genieten van de kunst, dan lukt dat net zo makkelijk door de uitgebalanceerde opstelling.

Lees verder »