Op weg naar de kunst

bespreekt de eigen collectie van musea in Nederland en elders.

Waarom en waar

Dak van de “Erezaal van het Gemeentemuseum Den Haag”, foto Micky Piller

Dak van de “Erezaal van het Gemeentemuseum Den Haag”, foto Micky Piller

Op weg naar de Kunst brengt u naar tentoonstellingen van de vaste collecties in musea waar u niet eerder aan dacht, of in de musea die u al kent naar dingen die u niet had verwacht. Ieder museum heeft een verrassing; Op weg naar de Kunst helpt die vinden. De vaste collecties lijken tegenwoordig uit het zicht verdwenen doordat tijdelijke exposities zoveel aandacht krijgen. Het bestaansrecht van de musea ligt in hun eigen collecties, daar zou de basis voor hun tentoonstellingsbeleid moeten liggen. Een museum zonder vaste collectie is een kunsthal. De tentoonstellingen die we daar zien, worden ingekocht, of worden speciaal bedacht en samengesteld uit bruiklenen. Het lijkt wel of we zijn vergeten dat de vaste collecties de ruggegraat van de Nederlandse kunstwereld zijn.

Voor bezoekers geldt altijd: hoe vaker u naar een tentoonstelling gaat kijken , hoe meer u leert herkennen en hoe meer u ziet. Het voordeel van de vaste collectie presentatie is dat die lang blijft staan. 50 minuten kijken maximaal, dat is lang genoeg en dan aan de koffie, of een hapje in het eethuis. Bij vaste collecties is het altijd mogelijk nog eens terug te gaan, meteen, of over drie weken.
Op weg naar de kunst geeft informatie over wat er in al die musea is te zien als eens een dagje uit wilt gaan en wat speciaal de moeite waard is. Soms vertellen we wat over de geschiedenis van het museum, of juist over een reeks kunstwerken, of een speciaal object. Alle collecties uit alle Nederlandse musea vormen samen ons Openbaar Kunstbezit, de kunst die we onszelf cadeau deden, want betaald met belastinggeld. Ga dus veel kijken, zo krijgt u nog eens iets terug.

Over de site:
Onder het kopje HOE wordt de opbouw en de mogelijkheden van de site uitgelegd, bij WAT wordt dieper ingegaan op de achtergrond van onze keuze en bij WIE staat wat over onze achtergrond.
In de toekomst wordt het bezoek aan een museum uitgebreid met informatie over de omgeving. Er is een mogelijkheid tot contact in de reactie formulieren onder de besprekingen van de musea, of gewoon door op contact te klikken in de gele balk aan de rechterkant van de pagina. Hier kunt u uw bevindingen schrijven, ons laten weten of u het met ons eens bent, of juist niet en waarom.
We hopen met u de bezoeker van Op weg naar de Kunst een wisselwerking te kunnen opzetten in onze gedeelde belangstelling voor de beeldende kunst.  Als u ons bezoekt, wordt u, zo denken we, onze vriend-in en tutoyeren we elkaar. Nu, bent u nog onze gast.

Wij wensen u, maar ook onszelf, veel plezier en kennis bij Op weg naar de Kunst.

Micky Piller & Kristoffel Lieten

Herfst 2015

Herfst 2015

Bewaren

Bewaren

Bewaren